Training List

Shitja dhe komunikimi me klientë

Appilcation Deadline:31-10-2017 Price:120€

Category:Shitje

Telemarketingu dhe Teknikat e Shitjes

Appilcation Deadline:06-02-2017 Price:80 €

Category:Call Center

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Appilcation Deadline:29-03-2017 Price:100€

Category:BNJ