Trajnimet

Shitja dhe komunikimi me klientë

Data e fundit pë aplikim:31-10-2017 Çmimi:120€

Kategoria:Shitje

Telemarketingu dhe Teknikat e Shitjes

Data e fundit pë aplikim:06-02-2017 Çmimi:80 €

Kategoria:Call Center

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Data e fundit pë aplikim:29-03-2017 Çmimi:100€

Kategoria:BNJ