Mbështetje në Menaxhimin e Marrëdhënieve me publikun

Prezenca në media është vitale për ngirtjen e vetëdijes për pozitën dhe këndvështrimet e kompanisë, për të fituar mbështetjen e publikut, ndërtimin dhe promovimin e brendit apo produktit apo edhe për të parandaluar ndonjë krizë eventuale

Ne në PCG e dijmë se nëse zhvillohen si duhet marrëdhëniet me publikun dhe mediat janë mjet i fuçishëm dhe luajnë një rrol të rëndësishëm për ti ndihmuar klientët tanë për t’i arritur objektivat.

Menaxhimi i eventeve

PCG punon me klient për të organizuar evente dhe programe të ndryshme të cilat sjellin sëbashku palët me interes, inkurajojnë dhe nxisin debate dhe ngrisin vetëdijen në lidhje me çështje të rëndësishme.

Eventet të cilat i organizojmë ndryshojnë nga madhësia dhe lloji, prej tryezave të rrumbullakëta dhe darkave deri tek pritjet e mëdha, konferencat dhe ceremonitë e ndryshme.

Principi ynë thelbësorë është që eventi nuk duhet të jetë vetëm një ngjarje e cila përfundon brenda një dite; ne sigurohemi që eventet rezultojnë në vazhdimësi të aktiviteteve të cilat ndihmojnë kilentët tanë të arrijnë objektivat e tyre afatgjata dhe kontribuojnë në inkuadrimin e palëve me interes.

Qasja pro-aktive

Qasja pro-aktive është themeli i të gjitha kampanjave tona të marrëdhënieve me publikun.  Ne punojmë me klientët tanë për të komunikuar lajmet dhe opinionet e tyre ashtu që të tërheqin vëmendjen dhe imagjinatën e audiencës së tyre

Përpilimi i përmbajtjes

Një përmbajtje kredibile dhe ndikuese është pjesë kyçe e çfarëdo kamapnje të sukseshme të marrëdhënieve me publikun, duke u siguruar që mesazhet e duhura dëgjohen nga njerëzit që kanë fuçinë për të ndikuar në ndryshim. PCG punon me klientët për të përpiluar një përmbajtje e cila vendos agjendën politike dhe mediale si një pjesë kyçe e programeve të komunikimit politik.